Vakantie appartement in Albufeira
Nederlands English

Huurvoorwaarden Algarsun vakantieappartement Albufeira

Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 21 jaar of ouder zijn.

Bij reservatie zal een aanbetaling van 25% van de totale huursom gevraagd worden, dit kan onder vermelding van jouw naam en verblijfsdatum overgeschreven worden op rekeningnummer IBAN BE59 0012 6512 5126 (Swift code GEBABEBB) op naam van Luc Van de Velde. Uiterlijk 6 weken voor de aankomstdatum zal je dan een bericht krijgen om de resterende 75% op diezelfde rekening over te schrijven. Indien je reservering binnen 6 weken voor de aankomstdatum ligt is de boeking pas definitief na ontvangst van 100% van de huursom.

Bij aankomst zal een borgsom van 300 Euro gevraagd worden in de vorm van contante afgifte of reservering op jouw kredietkaart. Deze borgsom dient ter waarborging van eventuele gedane schade en zal als dusdanig geheel of gedeeltelijk terugbetaald worden binnen 7 dagen na vertrek.

De huurder zal bij aankomst ter plaatse door ons verwelkomd worden en na een korte rondleiding de sleutel van het vakantieappartement en de codekaart + afstandsbediening voor de beveiligde toegangspoort ontvangen.

Op de dag van aankomst krijgt de huurder toegang tot het vakantieappartement vanaf 14:00 uur. Op de dag van vertrek dient de huurder het vakantieappartement om 11:00 uur te hebben verlaten.

Het vakantieappartement zelf is rookvrij. Op het terras of in de tuin is het gebruik van een barbecue verboden.

Huisdieren zijn niet toegestaan.

Er wordt gevraagd om vanaf 22:00 geen overdreven lawaai meer te maken.

Het gebruik van airco, gas, water en elektriciteit is inclusief (behalve voor maandverhuur tijdens de winterperiode), maar er wordt nadrukkelijk gevraagd hier spaarzaam en milieuvriendelijk mee om te gaan.

Onder- of doorverhuur is verboden. Verblijf van meer personen in het vakantieappartement dan op de reservering overeengekomen is niet toegestaan en kan leiden tot het voortijdig beëindigen van de huurovereenkomst zonder restitutie van huurgelden.

Aanbetalingen worden bij annulering niet geretourneerd. Bij annulering vanaf 28 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd. In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

Bij reservering zal het bedrag van 50 Euro voor de verplichte eindschoonmaak gevraagd worden. Indien echter blijkt dat bij vertrek het vakantieappartement zodanig overdreven vuil wordt achtergelaten dat de schoonmaak niet gedekt kan worden door dat bedrag, zal het verschil afgehouden worden van de waarborg.
 

Aansprakelijkheid

De huurder en overige gebruikers zijn in hun betreffende huurperiode volledig aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het vakantieappartement, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van het verblijf in het vakantieappartement. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van internet. Het vakantieappartement beschikt over een draadloze internetaansluiting waar de huurder gratis gebruik kan van maken. De huurder is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het eigen internetgebruik en indien er boetes worden opgelegd (b.v. illegaal streamen) zullen de persoonsgegevens van huurder/overtreder op verzoek van autoriteiten/auteursrechthebbende(n) kenbaar worden gemaakt. Alle, door verhuurder, te maken kosten verband houdende met een dergelijke inbreuk zullen op de huurder worden verhaald.

CONTACT

Luc en Stacey Van de Velde-Robins
AlgarSun vakantieappartement Albufeira
Rua Alexandre Herculano 3, Condominium Ria Formosa AS
8200-271 ALBUFEIRA
Tel. Portugal +351 932 576628 *
Tel. België +32 (0)477 420511 *
info@algarsun.com

Google Maps 37.092391, -8.225751

Alojamento Local n°138751

Livro de Reclamações | Complaints Book

* Let op: telefoonkosten volgens kosten eigen provider